A Formula Racing Miskolc egy olyan hallgatói öntevékeny kezdeményezés, mely által a csapat tagjai mélyreható ismeretet és tapasztalatot szerezhetnek a járműipari és autósport különböző ágazataiban. Megtanulhatják az igazi csapatmunka jelentését, valamint kamatoztathatják elméleti tudásukat a gyakorlatban. A projekt lehetőséget biztosít a legfejlettem technológiák megismerésére és alkalmazására, valamint az ipari cégek irányába való indirekt csatornaként szolágál a benne szereplő hallhatók számára.

A régió legjelentősebb felsőoktatási intézményének alap és mesterképzésében részt vevő, Gépészmérnöki és Informatikai, Gazdaságtudományi, valamint Anyagtudományi Kar hallgatói az aktív csapat tagjai, valamint számos tanár és doktorandusz hallgató segíti a munkánkat. A Miskolci Egyetemen a humánerőforrás biztosítása mellett jelentős szakmai, infrastruktúrális, valamint anyagi és kapcsolati tőkével biztosítja a Formula Racing Miskolc működéstét.

Csapattagjaink a tanulmányokon túlmutató érdeklődési és tevékenységi köre kihat a járműiparra, melyre megannyi diplomamunka, valamint országos és regionális TDK dolgozat a bizonyíték. Természetesen nem elhanyagolható az a tény, hogy a Formula Racing Miskolc tagjai olykor hajlandók szinte az összes szabadidejüket a projekttel járó kutatásokkal és fejlesztésekkel tölteni, ezzel biztosítva elhivatottságukat és sikerüket a Formula Student mozgalom iránt